Exempel på genomförda och pågående case

Elförsäljning B2B & B2C

Uppdrag inom elhandel, nykundsbearbetning med och utan fullmaktshantering, samt winback (anti-churn)

Uppdraget bygger på att vi arbetar fram bra material att ringa på, med rätt urval, bygga nytt manus från grunden samt uppdatera uppdragsgivaren veckovis med ny information och lägesrapport. Allt med syftet att vara proaktiva och komma med ett nytänk och nya lösningar för att alltid glänsa i vårt arbete.

Vi kvalitetssäkrar och utbildar våra säljare löpande för att på bästa sätt representera ert företag och ta fram ett värde för slutkunden.

Mötesbokning

Uppdrag inom mötesbokning till finansiella rådgivare och konsultbolag.

Vi hanterar hela processen kring att boka in kundbesök på uppdrag av våra kunder – förarbetet för att ta fram ett bra material tillsammans med er, samtalen och vid behov mötena med potentiella kunder såväl som uppföljning av vårt arbete.

Vi gör överenskomna avstämningar med er där ni får ta del av en lägesrapport och även har chans att ändra arbetets inriktning om nya behov har uppstått. Vi kvalitetssäkrar och utbildar våra kundbokare löpande för att på bästa sätt representera ert företag och ta fram ett värde för slutkunden.

Försäkringstjänster

Uppdrag inom tjänsteförsäljning av försäkringstjänster.

Tagit fram en digitaliserad fullmaktshantering för för jämförelse av egenföretagares fordonsförsäkringar. Vi analyserade och tog fram rätt kundurval för uppdragsgivarenstjänster. Bygger manus från grunden samt uppdaterar löpande genom medlyssning och utvärderingar för att öka avsluten och kvalite säkra utfallet.

Larm & säkerhetstjänster

Uppdrag inom säkerhet hem alarm, nykundsbearbetning med fullmaktshantering och daglig statistrapportering. Uppdraget bygger på att vi arbetar fram rekryterar, utbildar och utvecklar nytt manus från grunden. Vi skräddarsyr i våra system rapporteringen till uppdragsgivaren med dagliga vecko-och månadsvisa lägesrapporter efter önskemål.

Vi utbildar våra larm och säkerhetssäljare löpande för att på bästa sätt representera och skapa en kundupplevelse i världsklass med bästa resultat.